Stałe oprocentowanie kredytów hipotecznych? KNF rozważa.

Do konsultacji publicznych trafił projekt zawierający propozycję stałych stóp procentowych. Ma on objąć wszystkie banki działające na terenie Polski.

Za wprowadzeniem stałego oprocentowania kredytów hipotecznych opowiedziała się Komisja Nadzoru Finansowego, która w tej sprawie ma podjąć rozmowy z bankami. Zdaniem Macieja Krzysztoszka z Komisji Nadzoru Finansowego nowy rodzaj kredytu mieszkaniowego, ze stałą stopą procentową, pozytywnie wpłynąłby na sprawność działalności bankowej, a przede wszystkim dałby poczucie bezpieczeństwa osobom korzystającym z takich środków. Jak dodaje, po 10 latach spłacania pożyczki nastąpiłaby rewaloryzacja poziomu oprocentowania i stawki uległby zmianie.

Nowelizacja Rekomendacji S obowiązywałaby od pierwszego półrocza 2017 r. Analitycy przekonują, że proponowane rozwiązanie wzbudzi zainteresowanie szczególnie wśród tych klientów banków, którzy postrzegają swoje finanse przez pryzmat najbliższej przyszłości. Opcja stałego oprocentowania kredytu wiąże się ze spłatą wyższych rat w początkowym okresie spłaty zadłużenia. Eksperci zwracają uwagę na fakt zmienności stóp procentowych – aktualnie niskie stawki, w dłuższej perspektywie nie utrzymają się na tak korzystnym poziomie, jaki teraz obserwujemy i będą rosły.

W ostatnim czasie stopy procentowe pozostają na stałym poziomie i ich wartość referencyjna wynosi 1,50, lombardowa 2,5, natomiast depozytowa i redyskonto weksli odpowiednio 0,5 oraz 1,75.

Źródło: Polskie Radio 

Related Post